NETTVERKET DITT – DINE BESTE HJELPERE

Skal du søke jobb, eller nettopp har startet egen virksomhet, er det en stor fordel å bygge og pleie nettverk. Mange – spesielt vi nordmenn – synes det er ukomfortabelt å nettverke. Det ligger ikke naturlig for oss. Noen tror nettverksbygging handler om at du skal spørre en bekjent om ny jobb. Men slik er det faktisk ikke.

Hvorfor er nettverket så viktig?
Som mange vet blir ikke de fleste stillinger utlyst. Det synlige jobbmarkedet utgjør kun 30% av alle ledige jobber. Bedrifter ansetter interne personer eller personer i sitt eget nettverk i stedet for å utlyse. Ofte fordi et stillingsbehov kan oppstå på kort varsel og fordi det er mer økonomisk å omgå store rekrutteringsprosesser. Derfor er det utrolig viktig å være bevisst på sitt eget nettverk. Dette gjelder også ved oppstart av egen virksomhet.

Hva er nettverksbygging?
Flere tror at nettverksbygging er å be en person om en jobb. Og bare dette gjør nettverksbygging ukomfortabelt. Men la oss starte med å definere hva det faktisk er. Nettverksbygging kan beskrives som; “å bygge profesjonelle relasjoner som kan bidra til at du får gode leads mot din fremtidige jobb eller neste mulighet”. Du skal dermed ikke be om en jobb, men se om de ulike personene i ditt nettverk kan gi deg informasjon om den bransjen eller det yrket du ønsker å jobbe med. Det handler om at du må ha mot til å skape nye relasjoner og skaffe utveksling av informasjon, erfaringer og interessante kontakter. Men husk, du skal ikke bare få informasjon. Tenk igjennom hva du har å gi til nettverket ditt også, slik at nytten blir gjensidig.

Nettverksbygging krever planlegging og struktur.
Nettverksbygging er krevende og det kreves planlegging og struktur for å gjennomføre nettverksmøter. Du må bli bevisst på hvem du har i ditt nettverk. Planlegge hvem og hvordan du skal ta kontakt, samt strukturere hverdagen slik at du får tid til nettverksmøter. Og husk, gi deg selv en klapp på skulderen hver gang du føler du har gjort en god jobb.

Ulike typer nettverk.
Det finnes fire typer nettverk du må pleie, tenker vi.
1. Det private nettverket: Dette er de du omgås på fritiden og som du gjerne finner det naturlig å ta kontakt med. Det kan være familie eller venner. Dette nettverket er det oftest lettere å pleie, da du har trygghet og kjente rundt deg. Men skal du lete etter drømmejobben må du også bruke andre nettverk.
2. Det profesjonelle nettverket: Dette er de du har jobbet med eller på annen måte har et profesjonelt forhold til. Det kan være kollegaer, kunder du har samarbeidet med, mennesker du har truffet gjennom jobbrelaterte konferanser/seminarer o.l.
3. Det historiske nettverket: Dette er de du har hatt kontakt med i en tidligere fase av livet, men som du ikke lenger har et aktivt forhold til. Det kan være tidligere arbeidskollegaer og ledere, gamle studievenner eller klassekamerater.
4. Fritidsnettverket: Dette kan være klubber eller frivillige organisasjoner du er medlem i, idrettslag barna er tilknyttet etc.

Når du har kartlagt nettverket ditt er du en del av dette nettverket, ikke kun en deltager. Å bevisstgjøre nettverket fjerner byrden om at man står helt alene, erfarer ofte vi.

Nettverksbygging gjennom sosiale medier.
Prøv å finne frem til dine kontakter gjennom sosiale medier. LinkedIn er en god arena for å finne frem til arbeidskollegaer eller tidligere arbeidsgivere. Knytt kontakt og send gjerne en forspørsel som forteller hvorfor du ønsker kontakt. Da er det lettere for personen å godta din forespørsel. Det er viktig at du pleier nettverket ditt på en personlig, men samtidig profesjonell måte. Et eksempel på en innledning kan være; “Jeg vurderer å starte egen virksomhet innen markedsføring og jeg vet du har mye erfaring innen denne bransjen. Kunne du opplyse meg om hva det siste innen digital markedsføring er?” Her ber du ikke vedkommende om å gjøre noe for deg, men spør rett og slett om hun/han kan dele informasjon.

Hvem er nettverksbygging for?
Nettverksbygging er for alle. Mange nordmenn er derimot født med en sperre for nettverksbygging. Derfor er det viktig å legge bort janteloven og ta opp telefonen, LinkedIn eller Messenger for å ta kontakt med folk. Innhent informasjon og gjør gode forberedelser. Det er også slik at historisk sett finner menn det mer naturlig enn kvinner å nettverke i det profesjonelle miljøet. Kvinner er derimot bedre på det sosiale.
Om du tar motet til deg ligger det uante muligheter der ute.

Kan introverte nettverke?
Introverte kan absolutt nettverke. Og de er kanskje bedre på det enn ekstroverte, mener vi. Ekstroverte kan ha en tendens til å snakke “over hodet på folk” og ikke lytte til hva andre sier. De er heller ikke så gode på å “pin-pointe” budskapet fordi de prater for mye. Introverte gruer seg nok mer for nettverking. Men når de først er i gang er de bedre på å tenke før de snakker, lytter i større grad og er mer fokusert og bedre forberedt.
Det viktigste er at du tar utgangspunkt i egne styrker og ressurser og har et bevisst forhold til det du ønsker å oppnå med å ta kontakt.

Til slutt: Husk alltid å følge opp dine møter og takke de som bidrar for tiden de setter av. Lykke til med dine nettverksaktiviteter!

266 KOMMENTARER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.