INNSTILLING VIKTIGERE ENN ALDER

Myten som sier at det er tilnærmet umulig å endre karriere og finne ny jobb når du har passert 50, ser ikke ut til å stemme. Mytens fotfeste i arbeidsmarkedet skaper allikevel bekymring. Det i seg selv kan bli en selvoppfyllende profeti. Ikke gjør deg selv eldre enn du er, er mitt beste råd.

I vinter publiserte Ledernytt artikkelen «50, feit og ferdig – Tro om igjen» (https://www.ledernytt.no/femti-feit-og-ferdig-tro-om-igjen.6088261-355436.html) . Den er basert på tall fra en undersøkelse gjennomført av You Gov på oppdrag fra Dale Carnegie og beskriver flere sider av samme fenomen. Resultatene fra undersøkelsen viser at myten om de eldre arbeidstakerne som ferdige og utdaterte dessverre har fått litt for godt fotfeste i arbeidslivet. Artikkelen er vel verdt å lese og en oppmuntring i seg selv.

Hvor kommer denne myten fra?
Det snakkes mye om digitalisering og endring for tiden og konklusjonene i media handler ofte om hvor lite vi vet om fremtidens arbeidsmarked. Fremtidsforskere forsøker å forutse hvilke yrker man tror vil bestå og hvilke som erstattes, men ingen vet noe sikkert. Denne usikkerheten strider mot menneskets naturlige søken etter trygghet. Det er derfor helt naturlig at vi starter å bygge et forsvar som kan fraskrive oss ansvaret for å måtte gjøre den jobben det er å omstille seg, enten det er til ny jobb eller endret stilling.

Hva gjør denne myten med både arbeidstakere og jobbsøkere?
Dette er med på å skape bekymring, ikke bare for de som mister en jobb, men også for mange arbeidstakere. De som er i jobber de mistrives i, våger ikke å bytte. Mange “holder ut” jobben sin fordi det er tryggere enn å prøve noe som er ukjent. “Jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får”. Disse medarbeiderne mister gradvis motivasjon og engasjement for det de driver med. Noen klager heller ved kaffemaskinen enn å bevege seg i karrieren. Det kan bli en belastning både for ledere og kollegaer.

Innstilling betyr mer enn vi liker å innrømme.
Felles for alle som finner ny jobb ser ut til å være dette:

  • De er trygge på egen kompetanse.
  • De er bevisst hvilken overføringsverdi egen kunnskap har til andre stillinger og bransjer.
  • De er villige til å tenke nytt. Mulig de ikke skal lete etter tilsvarende jobb de har hatt tidligere.
  • De setter realistiske jobbmål. En 25-åring anbefales ikke å søke en topplederstilling, like lite som en 60-åring anbefales å søke en stilling som passer best for en nyutdannet 25-åring.
  • De bruker ikke tid på bekymring.
  • De er gode til å aktivisere og bruke nettverket sitt til å hente informasjon.

Å reflektere over hvor du selv er i forhold til disse punktene er en øvelse jeg anbefaler å gjøre. Hos oss i AS3 støtter vi årlig mange medarbeidere videre i karrieren. Av et utvalg på omlag 1000 personer som hadde rådgivning med oss, fant vi ingen tall som tilsier at arbeidsmarkedet er vanskeligere for de som har mest erfaring blant oss. Tvert imot. De i alderskategorien fra 51 og oppover bærer med seg mer kompetanse etter lang erfaring i arbeidslivet. Det å finne ny jobb handler ut fra vår erfaring mer om å bli bevisst på overføringsverdien av denne kompetansen til andre stillinger og bransjer, enn alder i seg selv.

Det kan uansett være en krevende utfordring å finne ny jobb, men innstillingen er viktigere enn alder!

647 KOMMENTARER

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.