OPPLEVELSER

GUFF OG SKUM

Et tilfeldig møte på en bussholdeplass kan av og til vise seg å være mer verdifullt og en større tankevekker enn først antatt.