HELENE SJEKKER UT

FRYKT

Å velge sluttpakke eller ikke har for meg i stor grad vært en prosess preget av frykt.