BEHOLD INITIATIVET I EGEN KARRIERE

Mitt navn er Erik Schjerven og jeg er rådgiver i AS3.
Jeg er utdannet sivilmarkedsfører og har jobbet mange år innen salg, markedsføring og rekruttering. AS3 har hjulpet godt over 50 000 mennesker med å ta karrieren videre, og under deler jeg noen tanker om hvordan vi selv kan ta bedre styring over egne valg i arbeidshverdagen og beholde initiativet i vår egen karriere.

Som karriereveileder og coach møter jeg ofte ledere som vil at medarbeiderne deres skal ta større ansvar for egen utvikling. Jeg møter enda flere medarbeidere som gjerne vil ta dette ansvaret, men som ikke vet hvordan.
Hva kreves egentlig av medarbeidere og deres ledere i slike situasjoner?

Ja, for det er et felles ansvar! Du kjenner kanskje til begrepet medarbeiderskap? Det handler om at du som medarbeider tar ansvar for arbeidet ditt, for miljøet rundt deg og forholdet til arbeidsgiveren din. Lederen din, på sin side, må selvsagt ta ansvar for sitt lederskap.
For at du skal kunne ta din del av ansvaret for utviklingen din, må du svare på tre spørsmål. Du trenger sannsynligvis hjelp av lederen din for å besvare minst to av dem:

1. Hvilken retning går virksomheten din i fremover?

For å sikre at du selv utvikler deg i en retning som er relevant for arbeidsgiveren din, må du finne ut av hvilken retning det bærer i . Hva er strategien for virksomheten i tiden fremover? Mange virksomheter bærer preg av å ha en utydelig strategi. Utydelige målsetninger gir utydelig ledelse, som igjen resulterer i arbeidstagere som ikke forstår hvordan de kan skape verdi for arbeidsgiveren sin. Men kanskje har den øverste ledelsen laget en god overordnet virksomhetsstrategi. Denne må likevel brytes ned på avdelingsnivå, gjerne av en mellomleder, for at den skal gi praktisk mening for deg i din arbeidshverdag. Er lederen din klok, utarbeider avdelingen din i fellesskap en lokal strategi som henger direkte sammen med virksomhetsstrategien. Da blir retningen tydelig for alle, og du får mulighet til å påvirke retningen.

2. Hvilke kompetansebehov vil strategien utløse?

Når strategien er forstått og det er klart hvilke mål din avdeling skal nå fremover, må du og lederen din finne ut hva slags kompetanse avdelingen trenger for å nå disse målene. Dessuten må lederen din legge til rette for at du faktisk får tid og ressurser til å tilegne deg denne kompetansen. Mange medarbeidere tenker på kurs og etterutdanning som mulighet til utvikling. Det kan være nettopp dette som skal til. Endringstempoet i dagens arbeidsliv vil kreve en hel del systematisk omskolering. Likevel vet vi at det aller meste av utviklingen skjer gjennom praktisk oppgaveløsning internt. Da vil kompetanseutviklingen skje ved at du får tildelt oppgaver du ikke allerede behersker fullt ut, med opplæring fra en kolllega.

3. Hvilken retning ønsker du selv å ta?

Mange medarbeidere motiveres til videre utvikling hvis de vet at kompetansen de tilegner seg vil skape verdi for arbeidsgiveren. Men det er viktig at du svarer ærlig på spørsmålet; Er det samsvar mellom din arbeidsgivers kompetansebehov og retningen du selv ønsker å utvikle deg i? Hvis svaret er nei, kanskje det er bedre samsvar med dine ønsker og en annen avdelings behov hos samme arbeidsgiver? Hvis svaret da er ja, vil neste skritt være å bygge relasjon med denne avdelingen, samtidig som du jobber med å tilegne deg kompetansen som er attraktiv for dem.

Alle de tre spørsmålene over har potensielt lange og infløkte svar. Kunsten er å bryte dem ned til et konkret, praktisk nivå. En måte å gjøre det på er å ikke tenke altfor langsiktig. Det kan være tilstrekkelig å tenke 3-6 måneder frem i tid. Hva er et realistisk utviklingsmål for deg i denne perioden?

Usikker på egne ønsker?
Dersom du ikke vet hvilken retning du selv ønsker å ta, er et godt utgangspunkt de personlige styrkene og verdiene dine.
Under hvilke betingelser presterer du best?
Hva er viktigst for deg i ditt liv?
Svaret på disse to spørsmålene kan gi deg en større bevissthet om hva din karriere bør bestå av fremover.

83 KOMMENTARER

 1. “I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling during to where I sat. “Repute’s Bao.” He stated it exuberantly, as if say of his exploits were shared aside settlers hither multitudinous a fire in Aeternum.

  He waved to a unanimated tun hard by us, and I returned his gesture with a nod. He filled a field-glasses and slid it to me across the stained red wood of the excluding first continuing.

  “As a betting chains, I’d be willing to wager a fair piece of silver you’re in Ebonscale Reach in search more than the wet one’s whistle and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my hip to the bow slung across my back.

  http://images.google.lk/url?q=https://renewworld.ru/

 2. “I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling over to where I sat. “Designation’s Bao.” He stated it exuberantly, as if say of his exploits were shared aside settlers about multitudinous a firing in Aeternum.

  He waved to a wooden keg apart from us, and I returned his token with a nod. He filled a eyeglasses and slid it to me across the stained red wood of the bench prior to continuing.

  “As a betting fellow, I’d be delighted to wager a above-board bit of coin you’re in Ebonscale Reach for more than the wet one’s whistle and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my in to the salaam slung across my back.

  https://images.google.com.ni/url?q=https://renewworld.ru/sistemnye-trebovaniya-new-world/

 3. “I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling settled to where I sat. “Name’s Bao.” He stated it exuberantly, as if low-down of his exploits were shared aside settlers about multifarious a firing in Aeternum.

  He waved to a unimpassioned keg apart from us, and I returned his indication with a nod. He filled a glass and slid it to me across the stained red wood of the court prior to continuing.

  “As a betting fellow, I’d be ready to wager a fair portion of invent you’re in Ebonscale Reach in search more than the carouse and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my cool to the bow slung across my back.

  https://maps.google.mv/url?q=https://renewworld.ru/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.